O programu

Šolski center Rogaška Slatina je edina šola v Sloveniji, ki izobražuje dijake v programu steklar (vajeniška oblika). Dijaki morajo ob prijavi za vpis skleniti tudi vajeniško pogodbo z delodajalcem. Izobraževanje traja 3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom. Dijaki se po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko bodisi zaposlijo (npr. v steklarski delavnici ali steklarski industriji) bodisi nadaljujejo svoje šolanje v katerem od programov srednjega strokovnega izobraževanja v Sloveniji.

 

Dijaki iz oddaljenih slovenskih krajev med tednom bivajo v dijaškem domu. Začetna zadrega se kmalu umakne sproščenemu druženju in razvijanju prijateljstva.

 

Predstavitev izobraževanja za steklarske poklice:

Dostopnost