Predmetnik

PROGRAM STEKLAR, šol. leto 2018/19

  1. letnik 2. letnik 3. letnik
PROGRAMSKA ENOTA SKUPNO ŠT. UR TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA
A) SPLOŠNI PREDMETI
P1 Slovenščina 212 99   66   47  
P2 Matematika 212 99   66   47  
P3 Tuji jezik 164 66   66   32  
P4 Umetnost 32 32          
P5 Naravoslovje 132 66   66      
P6 Družboslovje 132 66   66      
P7 Športna vzgoja 164 66   66   32  
SKUPAJ 1048 494   396   158  
B) OBVEZNI STROKOVNI MODULI
M1 Steklo 133 42 10 65 16    
M2 Varovanje zdravja in okolja v steklarstvu 68 68          
M3 Tehnična dokumentacija v steklarstvu 68 48 20        
M4 Avtomatizacija v steklarstvu 102 20 10 + 72        
M5 Ročno oblikovanje vročega stekla 136 25 111        
M6 Plemenitenje stekla 136 25 111        
SKUPAJ 643 228 334 65 16    
C) IZBIRNI STROKOVNI MODULI
M7 Strojna izdelava steklenih izdelkov 615     25 283 25 282
M8 Pihanje stekla 615     25 283 25 282
M9 Brušenje stekla 615     25 283 25 282
SKUPAJ 615     25 283 25 282
SKUPAJ B in C 1258 228 334 90 299 25 282
D) ODPRTI KURIKUL
M10 Procesi v podjetju (obvezno) 83 8 75        
M11 Krmiljenje steklarskih strojev (izbirno) 317     8 117 8 184
M12 Pihanje zahtevnejših izdelkov iz stekla (izbirno) 317     8 117 8 184
M13 Oblikovanje in brušenje po lastni zamisli (izbirno) 317     8 117 8 184
SKUPAJ 400 8 75 8 117 8 184
SKUPAJ A, B, C in D 2706 730 261 513 590 222 460
INTERESNE DEJAVNOSTI 160 64   64   32  
(5 ted.) (2 ted.) (2 ted.) (1 ted.)
PRAKTIČNO USPOSABLJ. Z DELOM 912   114   342   456
(24 ted.) (3 ted.) (9 ted.) (12 ted.)

Zapisano v rdeči barvi se izvaja v podjetju.

Dijaki v šoli preživijo: 1. letnik – 30 tednov, 2. letnik – 18 tednov, 3. letnik – 8 tednov.

Dostopnost