Predmetnik

TEHNIK OPTIK 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Programska enota SKUPNO ŠT. UR TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA
SPLOŠNI PREDMETI
Slovenščina 487 140   132   93   122  
Matematika 383 105   99   93   86  
Tuji jezik 417 105   99   93   120  
Umetnost 68 68              
Zgodovina 102 35   67          
Geografija 68 68              
*Sociologija 68         68      
*Psihologija 68                
Fizika 70 35   35          
Kemija 70 70              
Biologija 70 35   35          
Športna vzgoja 340 105   99   62   74  
SKUPAJ 2143 766   566   409   402  
OBVEZNI STROKOVNI MODULI
Tehnologija v optiki 320 35 33 66 23 62   66  
Optična stekla in izdelava očal 640 35 144 66 132   124   139
Svetloba v optiki 320 37   99   62 31 66 60
Zgradba in delovanje očesa 128         62   33 33
IZBIRNI STROKOVNI MODULI
Osnove podjetništva s trženjem 128         95 33    
Optični instrumenti 128                
SKUPAJ 1536 107 177 231 155 281 188 165 232
ODPRTI KURIKUL
Strokovna terminologija v tujem jeziku 160 35   34   31  

 

60  
Sodobno urejanje dokumentacije 70 70              
Raziskovanje v optiki 70     70          
Komunikacija v optiki 93         93      
Novosti v optiki 84             84  
Optika 99             99  
SKUPAJ 576 105   104   124   243  
INTERESNE DEJAVNOSTI 352 96 96 96 64
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD) 304   2 tedna

76

4 tedne

152

2 tedna

76

Dostopnost