Vpisni pogoji

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo sredi januarja 2023 objavilo Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šol. leto 2023/2024.

 

Na naši šoli se je mogoče izobraževati:

 

V program

  • gimnazija,
  • tehnik optik,
  • tehnik steklarstva in
  • steklar

se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo splošne pogoje (uspešno zaključena osnovna šola).

 

Za prijavo v športni oddelek programa gimnazija morajo učenci, poleg izpolnjevanja splošnih pogojev, predložiti še dokazila o izpolnjevanju posebnih vpisnih pogojev:

 

Nacionalna panožna športna zveza v potrdilu navede tudi podatke o statusu športnika (A, B ali C). Kriterije dodelitve statusa najdete tukaj.

 

Dokazila je potrebno posredovati do 2. 3. 2023 na naslov Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina.

 

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci in starši bo šola najkasneje do 27. 3. 2023 kandidatom izdala potrdilo o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja.

 

Vsi kandidati morate za vpis na zgoraj omenjene programe oddati prijavnico najkasneje do 3. 4. 2023. Na osnovi oddane prijavnice vodimo postopek in vas med 16. 6. 2023 in 21. 6. 2023 povabimo na vpis.

 

Dostopnost