Vpisni pogoji

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo do konca januarja 2022 objavilo Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šol. leto 2022/2023.

 

Na naši šoli se je mogoče izobraževati:

  • po programu splošne gimnazije (56 mest),
  • po programu tehnik optik (28 mest),
  • po programu tehnik steklarstva (28 mest) in
  • po programu steklar vajenec(26 mest).

 

Obveščamo vas, da smo za šolsko leto 2022/23 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zaprosili za razmestitev 18 mest športnega oddelka gimnazije. Našo pobudo so podprli tudi športni klubi z območja Kozjanskega in Obsotelja. Odločitev o možnosti izobraževanja v programu športne gimnazije bo znana v razpisu za vpis, ki bo pripravljen do konca januarja 2022 in objavljen na  spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.