Nagovor tajnice poklicne mature

Spoštovani dijaki in kandidati v izobraževanju odraslih!

Na Šolskem centru Rogaška Slatina izvajamo poklicno maturo, ki obsega standarde znanja, določene s cilji izobraževalnega programa tehnik optik. Z opravljeno poklicno maturo pridobite srednjo strokovno izobrazbo ter pogoje za vpis na visokošolski študij.

Poklicna matura poteka v treh rokih – spomladanskem, jesenskem in zimskem. K opravljanju poklicne mature se lahko prijavite v kateremkoli roku.

Informacije o poklicni maturi so vam na voljo na tem mestu, na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si) in na oglasni deski pri kabinetu tajnice poklicne mature.

Na vprašanja v zvezi s poklicno maturo vam bom odgovorila osebno v času govorilnih ur ali po elektronski pošti (tanja.ocvirk@scrs.si).

Želim vam veliko uspeha pri opravljanju zrelostnega izpita!

Tajnica poklicne mature
Tanja Ocvirk, prof.

Dostopnost