Predmeti na poklicni maturi

Poklicna matura je sestavljena iz obveznega dela (trije predmeti) in izbirnega dela (en predmet).

Predmeti obveznega dela poklicne mature:

  • slovenščina,
  • optika/steklarstvo,
  • izdelek oz. storitev in zagovor.

Predmet izbirnega dela poklicne mature (kandidat izbere en predmet):

  • tuji jezik ali matematika.
Dostopnost