Prijava in odjava

Kandidat se k poklicni maturi prijavi na tisti šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na katero je bil vpisan v času izobraževanja oz. kjer je končal zadnji letnik, do roka, določenega s koledarjem poklicne mature.

Kandidati s posebnimi potrebami prijavi priložijo izpolnjen obrazec Uveljavljanje pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature.

Kadar kandidat do roka, določenega s koledarjem poklicne mature, ne uspe izpolniti vseh pogojev ali se odloči, da v prijavljenem roku poklicne mature ne bo opravljal, se od opravljanja odjavi.

Vsi obrazci za prijavo in odjavo so dostopni na tej povezavi.

Dostopnost