Seznanitev z rezultati

Generacija maturantov poklicne mature na slavnostni podelitvi spričeval, 7. 7. 2020

Seznanitev z rezultati poklicne mature je določena s koledarjem poklicne mature. Ta dan je na šoli organizirana slavnostna podelitev spričeval, na katero kandidate, njihove starše, sorodnike in prijatelje povabimo tudi pisno.

Dijaki, ki svojih spričeval ne prevzamejo na slavnostni prireditvi, jih lahko med počitnicami dvignejo v tajništvu šole, in sicer v času uradnih ur.

Dostopnost