Poslanstvo in vizija šole

Šolski center Rogaška Slatina smo majhna šola z velikimi prednostmi.

Naše temeljno poslanstvo je spodbujati učenje in razvijati spoštovanje do vsakega posameznika. Dijaki, starši, odrasli kandidati in zaposleni smo ponosni na to, da smo del te šole, kajti v ožjem in širšem okolju smo prepoznavni po uspehih in kakovostnem delu.

Na ŠCRS se zavzemamo za:

  • kakovosten pouk, ki dijakom omogoča uspešno nadaljevanje šolanja, pridobivanje funkcionalnega znanja, razvoj osebnih in strokovnih zmožnosti in s tem doseganje lastnih življenjskih ciljev,
  • kulturo dialoga in medsebojne odnose, ki temeljijo na etični drži, dogovarjanju, partnerstvu in odgovornosti vsakega posameznika.

S strokovnostjo, doslednostjo, odprtostjo in zavzetostjo postajamo pomembno središče formalnega in neformalnega izobraževanja v regiji.

(Vizija, oblikovana na delavnicah učiteljsko-vzgojiteljskega zbora, avgusta 2013, revidirana avgusta 2018.)

Dostopnost