Projekti

V šolskem letu 2021/22 smo vključeni v naslednje projekte:

 

V preteklosti smo sodelovali še v naslednjih projektih: