Projekti

V šolskem letu 2017/18 smo vključeni v naslednje projekte:

V preteklosti smo sodelovali še v naslednjih projektih: