Dvig socialnega in kulturnega kapitala

SKK-logo126Socialni in kulturni kapital posameznika je bogastvo, ki izvira iz sodelovanja in vpletenosti v socialne vezi in mreže. Povečuje občutek pripadnosti, zaupanja in solidarnosti ter omogoča razvoj posameznika in skupnosti.

Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti poteka pod okriljem Šole za ravnatelje. Naša šola se je povezala s I. osnovno šolo Rogaška Slatina, III. osnovno šolo Rogaška Slatina in Osnovno šolo Blaža Kocena Ponikva.

Povezava na spletno stran projekta

 

Poročilo o izvajanju projekta v šol. letu 2014/15

Socialni in kulturni kapital posameznika je bogastvo, ki izvira iz sodelovanja in vpletenosti v socialne vezi in mreže. Povečuje občutek pripadnosti, zaupanja in solidarnosti ter omogoča razvoj posameznika in skupnosti.

Šola za ravnatelje je projekt razpisala za mreže šol. Povezali smo se s I. osnovno šolo Rogaška Slatina, III. osnovno šolo Rogaška Slatina in Osnovno šolo Blaža Kocena Ponikva in bili s svojim programom sprejeti v projekt.

Projekt je bil za našo šolo novost. Z veseljem ugotavljam, da so bile vse planirane aktivnosti in vsi zastavljeni cilji projekta uresničeni.

Dijaki naše šole so pomagali pri učenju učencem I. in III. osnovne šole Rogaška Slatina. Obiskovali so oskrbovance Pegazovega doma.

Dobro sprejeta novost je bila tutorstvo. Vsak dijak prvega letnika je dobil tutorja izmed dijakov tretjega letnika, ki mu je pomagal pri vključevanju v življenje in delo naše šole.

Vsaka šola iz mreže je vsaj za en razred iz ostalih šol organizirala dan dejavnosti. Dijaki 2. a in 2. b so za osnovnošolce v mesecu novembru izvedli naravoslovno tehniške dneve na temo Kemija v mojem poklicu. Dijaki 1. c so obiskali I. OŠ Rogaška Slatina in spoznali društva naše občine. Dijaki 1. a in 1. b so se 21. marca udeležili Kocenovega pohoda na Ponikvi. V okviru poklicnega izobraževanja je skupina dijakov 4. letnikov obiskala III. OŠ Rogaška Slatina in spoznala poklice s področja dela z otroki s posebnimi potrebami.

Dijaki naše šole so bili mentorji dijakom I. in III. OŠ pri pripravi skupne proslave ob kulturnem prazniku. Proslavo so izvedli v dveh ponovitvah v Kulturnem centru Rogaška Slatina. Proslava je bila zelo dobro sprejeta in odločili smo se, da na tak način pripravimo proslavo tudi prihodnje šolsko leto.

V povezavi s projektom ‘Kako lahko je reči: Ne vem!’ smo skupaj s Knjižnico Rogaška Slatina pripravili tri okrogle mize. Kot sogovornike smo povabili predstavnike lokalne skupnosti, naše sedanje in bivše dijake, profesorje ter druge goste.

Izvedli smo pet tematskih učnih ur s starši, postavili skupno spletno stran, izdali dva spletna časopisa in izvedli nekaj zanimivih delavnic.

Naj zaključim z besedami dijakinje Kaje Kalečak: “Skozi delo, z znanjem in medsebojnim sodelovanjem smo se letos naučili veliko. Naučili smo se biti celota, ki zna biti eno tudi v težkih in manj prijetnih trenutkih. Vedeti moramo, da vsi nismo za vse. Ko gre enemu nekoliko težje, mu pomagaj, kajti še sam ne veš, kdaj boš to pomoč potreboval tudi ti.”

Koordinatorica projekta:

Anita Pihlar, prof.

 

Dostopnost