Erasmus+: K2 – šolsko partnerstvo

V dejavnosti K2 – šolsko partnerstvo bo sodelovalo 20 dijakov 1. a in 2. a. Projekt je dveletni, njegova osrednja tema je razvoj delovnih mest za trajnostni turizem v dobro skupnosti. Gre za mednarodni projekt, v katerega so vključeni dijaki iz Španije, Francije, Grčije, Italije, Portugalske in Slovenije. Načrtujejo se celotedenske dijaške izmenjave v vsaki od sodelujočih držav. Na vsako izmenjavo bodo odšli 4 dijaki in 2 učitelja.

 

Načrt poteka dejavnosti v šol. letu 2019/20:

  • informiranje dijakov in staršev, oblikovanje kriterijev izbora dijakov,
  • izdelava loga in slogana projekta, snemanje kratkega videa o šoli,
  • priprava na mobilnost in izvedba mobilnosti v Grčiji (24. do 30. 11. 2019),
  • priprava na mobilnost in izvedba mobilnosti na Madeiri (april 2020),
  • priprava na mobilnost v septembru 2020 (lokacija še ni dorečena).

 

Učitelji, ki bodo sodelovali, so Bernarda Leva, Agata Brantuša, Zdenka Petelinšek, Tanja Rupnik, Dubravka Berc Prah, Gabrijela Fürlinger …

 

Sodelujoči dijaki bodo ustvarili logo in slogan projekta, posneli kratek video o šoli, sodelovali v e-tviningu, spoznavali tipične jedi, običaje, kulturo posamezne države, raziskovali tradicionalne igre, zgodovino posameznih držav, spoznavali značilne športe, iskali naše skupne evropske korenine, preizkušali se bodo v fotografiji, likovnem ustvarjanju, kvizih, predstavitvah … Ena od izmenjav bo potekala v Sloveniji, dijaki bodo gostili sovrstnike iz drugih držav, na šoli pa bo pripravljen celotedenski urnik dejavnosti. Tema, ki jo pokriva Slovenija, so voda in zelišča.

 

Vodja projekta
mag. Bernarda Leva

Povezave:

Ustvarjanje logotipa projekta