Po Slat’ni, po Ravnah

V projekt nacionalne izmenjave dijakov so vključeni dijaki 2. letnika gimnazije. Gre za dve enodnevni srečanji dijakov ŠCRS in dijakov Gimnazije Ravne na Koroškem. Predlagana datuma v šolskem letu 2020/21 sta:

  • 10. 2020 srečanje v Rogaški Slatini,
  • 4. 2021 srečanje na Ravnah.

Dijaki bodo za vrstnike s partnerske šole pripravili voden ogled po domačem kraju s poudarkom na ogledu kulturno-zgodovinskih, naravnih in drugih znamenitosti kraja. Gostujoči dijaki bodo sodelovali pri urah rednega pouka in v delavnicah, ki bodo obravnavale aktualne teme, od trajnostnega razvoja, človekovih pravic, zdravega načina življenja in družbene odgovornosti do eksperimentalnega dela in športnih aktivnosti. Ob druženju, ustvarjanju in eksperimentih bodo dijaki odkrivali podobnosti in razlike med delom dveh sorodnih institucij, spoznavali naravne in družbene danosti obeh lokalnih okolij ter razvijali socialne zmožnosti.

Vodja izmenjave
Mateja Jagodič

Prispevki s preteklih izmenjav:

Šolsko leto 2018/19: Srečanje v Rogaški Slatini in na Ravnah

Šolsko leto 2019/20: Srečanje na Ravnah

Dostopnost