Preizkušanje e-vsebin in e-storitev

eucbenik_logoPilotnemu projektu Preizkušanje e-vsebin in e-storitev, ki ga izvaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo, smo se pridružili v šolskem letu 2013/14, v drugem (B) krogu šol, ki sodelujejo v projektu.

 

Cilji projekta so:

  • Preizkušanje e-vsebin in e-storitev (načrtovanje, izvajanje in spremljava pouka).
  • Razvoj novih oz. dopolnitev obstoječih modelov poučevanja in učenja z e-vsebinami in e-storitvami.
  • Evalvacija uporabe e-vsebin in e-storitev.

 

V minulem šolskem letu je potekalo 1. obdobje preizkušanja, v šol. letu 2014/15 pa bodo tri obdobja preizkušanja:

2. obdobje: oktober – november 2014,

3. obdobje: februar – marec 2015,

4. obdobje: april – maj 2015.

V vsakem obdobju se izvede načrtovani tematski oz. učni sklop ter poteka spremljava pouka s strani ZRSŠ. Pouk se načrtuje z letno in sprotno pripravo.

Znotraj projekta se izvajajo še izobraževanja udeležencev s strani ZRSŠ v obliki skupnih delovnih srečanj, IKT uric na daljavo in delavnic v živo.

V projektu sodelujeva Gabrijela Fürlinger in Tanja Rupnik in ga bova izvajali v 1. letniku gimnazije. Za matematiko je učbenik že izdan in potrjen, za angleščino pa je v pripravi in se bo uporabljal v dogovoru s svetovalko na ZRSŠ.

Vodja projektnega tima

Tanja Rupnik, prof.

Dostopnost