Prijateljfest dveh mest

V projektu »Prijateljfest dveh mest« se dijaki obeh tretjih letnikov programa gimnazija družijo z dijaki Srednje škole Pregrada. Projekt je zaživel v šolskem letu 2014/15, ko smo izvedli prvi dve izmenjavi, in sicer eno v Rogaški Slatini in eno v Pregradi. Dogajanje z obeh srečanj smo na kratko povzeli v biltenu.

Vzpostaviti želimo kakovostno sodelovanje med obema šolama ter postaviti temelje za sodelovanje in tradicionalno druženje mladih z obeh strani meje. Tudi letos bomo izpeljali dve srečanji, eno v mesecu oktobru v Rogaški Slatini in eno srečanje v aprilu v Pregradi.

V delavnicah bomo z aktivnimi metodami dela poglabljali znanje o lastni in tuji kulturi, jeziku, naravnih danostih, aktualnem družbenem dogajanju ter bolje spoznali obe mesti. Ob druženju in ustvarjanju bodo dijaki razvijali socialne veščine in zmožnost sporazumevanja v maternem in v tujem jeziku.

 

Vodja projekta

Mateja Jagodič, prof.

prijateljfest_okt2017

Srečanje v Pregradi oktobra 2017

Dostopnost