Prijateljfest dveh mest

V projektu »Prijateljfest dveh mest« se dijaki tretjega letnika programa gimnazija družijo z dijaki Srednje škole Pregrada. Projekt je zaživel v šolskem letu 2014/15, ko smo izvedli prvi dve izmenjavi, in sicer eno v Rogaški Slatini in eno v Pregradi. Letos bomo zaradi COVID-19 izpeljali eno srečanje, in sicer 13. 5. 2021 v Pregradi.

Z izmenjavo želimo vzpostavljati kakovostno sodelovanje med obema šolama ter postaviti temelje za sodelovanje in tradicionalno druženje mladih z obeh strani meje. V delavnicah bomo z aktivnimi metodami dela poglabljali znanje o lastni in tuji kulturi, jeziku, naravnih danostih, aktualnem družbenem dogajanju ter bolje spoznali obe mesti. Ob druženju in ustvarjanju bodo dijaki razvijali socialne veščine in zmožnost sporazumevanja v maternem in v tujem jeziku.

Vodja izmenjave
Mateja Jagodič

 

Prispevki o preteklih izmenjavah:

Bilten srečanja v šolskem letu 2014/15

Šolsko leto 2015/16: srečanje v Rogaški Slatini in v Pregradi

Šolsko leto 2016/17: srečanje v Rogaški Slatini 

Šolsko leto 2017/18: srečanje v Pregradi in v Rogaški Slatini

Šolsko leto 2018/19: srečanje v Rogaški Slatini 

Šolsko leto 2019/20: srečanje v Rogaški Slatini

 

Dostopnost