Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021

ŠCRS je bil oktobra 2020 izbran na projektu MIZŠ, z naslovom »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Predmet javnega razpisa so bile zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev ter učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov, starih do vključno 29 let, z namenom načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Šolski center Rogaška Slatina je z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od
1. 11. 2020 do 30. 6. 2021, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev.

V okviru projekta se nam je pridružila sodelavka Nika Jančič. Po tej poti ji v imenu dijakov in kolektiva izrekamo dobrodošlico in ji želimo uspešno delo.

Dostopnost