Skupaj s Prvo

Projekt nacionalne izmenjave dijakov je zaživel v šol. letu 2015/16. V sodelovanju s I. gimnazijo Maribor bomo v tem šolskem letu izvedli dve dvodnevni druženji dijakov, ki sta namenjeni dijakom obeh drugih letnikov programa gimnazija.

Prvi del izmenjave bo potekal v mesecu januarju v Mariboru, drugi del pa bo potekal v mesecu marcu v Rogaški Slatini. Dijaki bodo sodelovali pri nekaj urah rednega pouka ter pri različnih aktivnostih in delavnicah, ki bodo letos naravoslovno obarvane. Za dijake bomo pripravili krajšo strokovno ekskurzijo, vodeni ogled enega izmed pomembnejših lokalnih podjetij in prijetno popoldansko druženje.  Predvidena je ena nočitev pri vrstnikih.

Ob druženju, ustvarjanju in eksperimentih bodo dijaki odkrivali podobnosti in razlike med delom dveh sorodnih institucij, spoznavali naravne danosti obeh lokalnih okolij ter razvijali socialne zmožnosti. Tudi pri tem projektu želimo postaviti temelje za kakovostno sodelovanje med obema šolama

 

Vodja projekta

Mateja Jagodič

Vabimo k branju:

Obisk dijakov ŠCRS na I. gimnaziji Maribor

Dostopnost