UStart – Izzivi podjetnosti za mlade

logo-ustart-glavaV projekt smo vstopili v šolskem letu 2015/16. Gre za mednarodni projekt, v katerega je vključenih 12 partnerskih institucij iz 5 držav: Danske, Portugalske, Avstrije, Luksemburga in Slovenije. Projekt se širi tudi na Bolgarijo, Angolo, Združene države Amerike, Kitajsko in Indijo.

V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje.

Na naši šoli so v projekt vključeni dijaki 2. letnika gimnazije. V projektu sodelujejo naslednji učitelji:

 • Zdenka Petelinšek,
 • Anita Pihlar,
 • Rebeka Majer Amon,
 • Josipa Hrepevnik,
 • Janez Srebot.

Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja veščin s sodobnimi pristopi, v katerih sta izpostavljeni samoiniciativnost in podjetnost. Ti ključni kompetenci bomo v projektu smiselno vključevali v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, proaktivnega vedenja vse od ideje do uresničitve …

Cilj projekta je ozaveščati pomembnost vključevanja kompetence podjetnosti v pouk, in sicer skozi:

 • spodbujanje in razvijanje samoiniciativnosti in podjetnosti,
 • kakovostne prakse uvajanja pri pouku različnih predmetov.

 

Da bi uresničili cilje, bomo v okviru pouka, tabora in dodatnih dni dejavnosti izvedli 7 izzivov, in sicer:

 • Ideja,
 • Empatija,
 • Stojnica,
 • Vrednost odpadkov,
 • Reci da,
 • Moj junak,
 • Moja skupnost.

 

Načrt poteka dejavnosti:

 • september: informiranje dijakov in staršev o mednarodnem projektu,
 • oktober: 1. evalvacija z dijaki,
 • od oktobra do februarja: izvedeni 4 izzivi znotraj pouka,
 • februar: 2. evalvacija z dijaki,
 • april: izvedena dva izziva v okviru Naravoslovno-podjetnostnega tabora,
 • maj: izveden zadnji izziv Stojnica in oddaja dokumentacije.

 

Izvajalci projekta:

mizs_logo

ZRSS

SR

Sponzor projekta:

Print

Dostopnost