Zdrava šola

zdrava_solaVodja projekta sodeluje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Cilje projekta dosegamo z vključevanjem vsebin zdravja v pouk ter obvezni del OIV in ID (npr. predavanja zunanjih strokovnjakov, naravoslovni dnevi). Načrtujemo jih na ravni šole in na ravni strokovnih aktivov. S skrbjo za jedilnike in zadostno mero gibanja še dodatno razvijamo cilje projekta.

 

Vodja projekta

Tanja Ocvirk

Dostopnost