Roditeljski sestanki

V šol. letu razrednik praviloma skliče 3 roditeljske sestanke, in sicer:

  • septembra (organizacija pouka v novem šol. letu, volitve predstavnikov staršev v svet staršev in druge organe šole, šolska/domska pravila, maturantska ekskurzija/maturantski ples, šolski koledar …),
  • januarja (analiza učnega uspeha ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja, pregled uresničevanja LDN – vezano na oddelek/vzgojno skupino …),
  • aprila (strokovno predavanje/izobraževalna delavnica, pregled uresničevanja LDN – vezano na oddelek/vzgojno skupino, informacije pred zaključkom šol. leta).

Razrednik lahko skliče roditeljski sestanek tudi izven načrtovanih terminov, če presodi, da je to potrebno.

Kontakt razrednikov oddelkov in vzgojnih skupin v šol. letu 2023/2024:

RAZRED E-POŠTA
1. A nika.jancic@scrs.si
1. BŠ gabrijela.fuerlinger@scrs.si
1. C branka.kovacic@scrs.si
1. D ana.ferk@scrs.si
1. E jasmina.hrnec@scrs.si
1. F ana.ferk@scrs.si
2. A brigita.vahen@scrs.si
2. BŠ mateja.jagodic@scrs.si
2. C tanja.ocvirk@scrs.si
2. D zinka.kobula-kamensek@scrs.si
2. E jasmina.hrnec@scrs.si
3. A monika.seligo@scrs.si
3. B agata.brantusa@scrs.si
3. C anita.pihlar@scrs.si
3. D tanja.rupnik@scrs.si
3. E jasmina.hrnec@scrs.si
4. A tatjana.cirer@scrs.si
4. C tanja.rupnik@scrs.si
4. D tanja.rupnik@scrs.si
VZGOJNA SKUPINA  
I. vzgojna skupina gorazd.but@scrs.si
marija.kucis@scrs.si
II. vzgojna skupina jernej.lakner@scrs.si
III. vzgojna skupina klavdija.zver@scrs.si
IV. vzgojna skupina rebeka.majer-amon@scrs.si
Dostopnost