Roditeljski sestanki

V šol. letu razrednik praviloma skliče 3 roditeljske sestanke, in sicer:

  • septembra (organizacija pouka v novem šol. letu, volitve predstavnikov staršev v svet staršev in druge organe šole, šolska/domska pravila, maturantska ekskurzija/maturantski ples, šolski koledar …),
  • januarja (analiza učnega uspeha ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja, pregled uresničevanja LDN – vezano na oddelek/vzgojno skupino …),
  • aprila (strokovno predavanje/izobraževalna delavnica, pregled uresničevanja LDN – vezano na oddelek/vzgojno skupino, informacije pred zaključkom šol. leta, za zaključne letnike pa analiza predmaturitetnega preizkusa).

Razrednik lahko skliče roditeljski sestanek tudi izven načrtovanih terminov, če presodi, da je to potrebno.

Kontakt razrednikov oddelkov in vzgojnih skupin v šol. letu 2020/2021:

RAZRED E-POŠTA
1. A tatjana.cirer@scrs.si
1. C zdenka.petelinsek@scrs.si
1. D tanja.rupnik@scrs.si
1. E mateja.crnelic@scrs.si
2. A bernarda.leva@scrs.si
2. C branka.kovacic@scrs.si
2. D gabrijela.fuerlinger@scrs.si
2. E mateja.crnelic@scrs.si
3. A mateja.jagodic@scrs.si
3. C andreja.novak@scrs.si
3. D gabrijela.fuerlinger@scrs.si
3. E mateja.crnelic@scrs.si
4. A tanja.ocvirk@scrs.si
4. C agata.brantusa@scrs.si
4. D sandra.cigula@scrs.si
VZGOJNA SKUPINA  
I. vzgojna skupina rebeka.majer-amon@scrs.si
II. vzgojna skupina klavdija.zver@scrs.si
III. vzgojna skupina natasa.safranko@scrs.si
IV. vzgojna skupina jernej.lakner@scrs.si