Šolska knjižnica

Šolska knjižnica se skupaj s čitalnico nahaja v pritličju šole. Je informacijski center šole in prostor za učenje ter kulturne prireditve. Dijakom, profesorjem in drugim zaposlenim ter odraslim, ki se izobražujejo ob delu, nudi možnost pridobivanja informacij iz različnih informacijskih virov, tako tiskanih kot elektronskih.

Gradivo je urejeno po sistemu UDK in je v prostem pristopu. Obsega:

  • leposlovne knjige,
  • strokovno literaturo,
  • videokasete,
  • zvočne kasete in CD-je,
  • DVD-filme,
  • seminarske in raziskovalne naloge dijakov,
  • referenčno gradivo (slovarje, atlase, enciklopedije, leksikone in druge priročnike).

Knjižnica hrani tudi 118 naslovov serijskih publikacij (revij in časopisov). Še zlasti dobro smo založeni z naslovi, ki sodijo v nabor obveznega domačega branja, ter s knjigami, ki strokovno posegajo na področje steklarstva in optike.

 

Dijakom naše šole in zaposlenim na ŠCRS članarine ne zaračunavamo. Uporabniki knjižnice svoje članstvo izkazujejo z izkaznico, ki jo prejmejo ob prvem obisku knjižnice. Izposojevalni rok je tri tedne. Lahko se enkrat podaljša.

 

DELOVNI ČAS ŠOLSKE KNJIŽNICE V ŠOLSKEM LETU 2022/23

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

13.00 – 17.00

9.30 – 13.30

9.30 – 13.30

13.00 – 17.00

7.30 – 11.30

Knjižničarka
Mira Križan, prof.

Dostopnost