Šolska pravila

V skladu s 3. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) in z 12. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) je ravnateljica ŠCRS sprejela šolska pravila Šolskega centra Rogaška Slatina:

Pravila ŠCRS o šolskem redu

Pravila ŠCRS o ocenjevanju znanja

Dodatek k Šolskim pravilom o ocenjevanju znanja za šolsko leto 2020/21 (COVID-19)

Pravila o izvajanju pouka na daljavo v času virusa COVID-19

Pravila zagotavljanja izobraževanja na daljavo v primeru neizpolnjevanja pogoja PCT in odklonitve samotestiranja

Pravila ŠCRS o dežurstvu dijakov

Pravila ŠCRS o dežurstvu učiteljev

Pravila šolske prehrane ŠCRS

Dostopnost