Šolsko raziskovalno delo

Na ŠCRS cenimo in spodbujamo šolsko raziskovalno delo, saj želimo dijakom omogočiti:

  • da se seznanijo z osnovnimi pojmi, metodami, tehnikami in pogoji za uspešno raziskovanje,
  • da se praktično usposobijo za izvajanje nekaterih etap raziskovalnega procesa,
  • da pripravijo izvirno in samostojno delo ob upoštevanju nujne pomoči in sprotnega nadzora učitelja – mentorja,
  • da svojo raziskovalno nalogo uspešno javno predstavijo.

Mladi raziskovalci morajo pri pripravi raziskovalne naloge ustrezno navajati vire: Predstavitev o plagiatorstvu in navajanju virov.

Vsako leto na šoli organiziramo šolsko tekmovanje raziskovalnih nalog. Naloge ocenjuje tričlanska komisija, mlade raziskovalce pa javno predstavimo na priložnostni šolski prireditvi in jih nagradimo.

Naši raziskovalci sodelujejo na regijskih in državnih srečanjih mladih raziskovalcev, ki jih razpisujejo različni organizatorji, predvsem Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).

Šolsko raziskovalno delo spodbuja in podpira Občina Rogaška Slatina, za kar si ji na tem mestu toplo zahvaljujemo. Raziskovalci tako vsako leto dobijo priložnost, da se javno predstavijo tudi na občinski prireditvi v Knjižnici Rogaška Slatina.

Priprava raziskovalne naloge je včasih naporna in časovno zahtevna, a gre za dragoceno izkušnjo za vsakega bodočega študenta. Zato vse dijake, ki jih veseli odkrivanje novega in skritega, vabimo, da si izmed delavcev šole izberejo mentorja, mu predstavijo področje, ki ga želijo raziskovati, in ga povabijo k sodelovanju. Enako vabimo tudi vse strokovne delavce šole, da svoje dijake navdušijo za raziskovalno delo in se preizkusijo kot mentorji. V življenju nam izzivov pač ne sme zmanjkati, mar ne?

Koordinatorica šolskega raziskovalnega dela
Josipa Hrepevnik, prof.

 

ARHIV RAZISKOVALNIH NALOG

Vpliv laserskih žarkov na materiale

Primerjava emulgatorjev za emulzijo tipa O/V in V/O

Pregled zgodovine kraja Rogatec

Rogaška Slatina v drugi svetovni vojni

Fosforoscenčne barve in svetloba, ki jo oddajajo po osvetlitvi

Zaščita vida pred modro svetlobo

Okoljski in psihološki vplivi podnebnih sprememb

Usoda kulturne dediščine Podčetrtka

Napaka pasov pri posamičnih sferičnih očalnih lečah

Natrijev laktat: mila, pufer in vlažilec

Pok se je slišal po vsej Obsoteljski (leto 1991)

Bobri na pritoku reke Sotle

Učinkovitost avtomobilskega katalizatorja

Zaznavanje ostankov radioaktivnosti procesa obsevanja z radioaktivnimi izotopi v oreščkih

Agronomska kakovost prsti na Kozjanskem

Odstopanje napetosti v šolskih vtičnicah

Uporaba titanovega dioksida in cinkovega oksida v kremah za sončenje

Svet skozi ženske oči

Družbena konstrukcija idealnega telesa

Pegaz in Donat Mg

Vpliv fenoksietanola na pH, viskoznost in na razvoj mikroorganizmov v formulaciji

Posebnež in pomembneži v Rogaški Slatini

Gotova očala – da ali ne?

Rogaška Slatina med mitom in resnico

Steklarstvo – preteklost ali prihodnost?

Uvajanje avtomatizirane izposoje mestnih koles v Rogaški Slatini

Kaj se bo zgodilo z gradom Podčetrtek?

Osvetljenost učilnic ŠCRS

Pridelava vina z različnimi enološkimi sredstvi

Zvočna onesnaženost ŠCRS

Odnos med mladostniki in njihovimi starši

Ekološka ozaveščenost osnovnošolcev v Obsotelju

Brezperspektivnost mladih izobražencev

Prostovoljno delo mladih v Rogaški Slatini in širši okolici

Vpliv Facebook-a na rabo jezika v srednjih šolah

Rogaška Slatina – včeraj, danes in jutri

Nasilje nad ženskami in otroki

Dostopnost