Šolsko svetovalno delo

Svetovalna služba deluje z namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli čim uspešnejši pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja prek svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela šole s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Šolska svetovalna služba tako opravlja naslednje naloge:

 1. Nudi skupinsko in individualno pomoč ter svetovanje dijakom, staršem, vzgojiteljem in učiteljem.
 2. Pomaga pri organizaciji učenja, pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, z nadarjenimi, s športniki in pri reševanju konfliktnih situacij v trikotniku dijak – učitelj – starši.
 3. Vodi in organizira vpis novincev po rokovniku MIZŠ.
 4. Ponuja poklicno usmerjanje: dijakom svetuje pri izbiri nadaljnjega izobraževanja, organizira predstavitve študijskih programov slovenskih in tujih univerz, pripravlja informativne dneve, dijake seznanja z vpisnim postopkom in je vezni člen med dijaki in prijavno-informacijsko službo.
  1. Možnosti nadaljevanja šolanja (program gimnazija)
  2. Možnosti nadaljevanja šolanja (programa tehnik optik, tehnik steklarstva)
  3. Uporabne povezave (študij, zaposlitev)
  4. Na spletnih straneh visokošolskih prijavnih služb (https://www.um.si/vpis/Strani/default.aspxhttps://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/obvestila) in višješolske prijavne službe (http://www.vss-ce.com/vps/) je objavljeno stanje prijav in omejitve vpisa za prvi prijavni rok v študijskem letu 2019/20. 
 5. Deluje preventivno, izobražuje in osvešča.

Delo šolske svetovalne službe opravlja Mojca Roter (mojca.roter@scrs.si).

 

DELOVNI ČAS ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 2019/20

  Mojca Roter, univ. dipl. psih.
PONEDELJEK 7.30 – 10.00
11.00 – 14.00
14.45 – 15.30
TOREK 7.30 – 14.00
14.45 – 15.30
SREDA 8.00 – 13.15
ČETRTEK 7.30 – 8.45
9.30 – 10.45
11.45 – 14.30
PETEK 7.00 – 13.00