Šolsko svetovalno delo

Svetovalna služba deluje z namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli čim uspešnejši pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja prek svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela šole s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

 

Šolska svetovalna služba tako opravlja naslednje naloge:

  1. Nudi skupinsko in individualno pomoč ter svetovanje dijakom, staršem, vzgojiteljem in učiteljem.
  2. Pomaga pri organizaciji učenja, pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, z nadarjenimi, s športniki in pri reševanju konfliktnih situacij v trikotniku dijak – učitelj – starši.
  3. Vodi in organizira vpis novincev po rokovniku MIZŠ.
  4. Ponuja poklicno usmerjanje: dijakom svetuje pri izbiri nadaljnjega izobraževanja, organizira predstavitve študijskih programov slovenskih in tujih univerz, pripravlja informativne dneve, dijake seznanja z vpisnim postopkom in je vezni člen med dijaki in prijavno-informacijsko službo.
   1. Možnosti nadaljevanja šolanja (program gimnazija)
   2. Možnosti nadaljevanja šolanja (programa tehnik optik, tehnik steklarstva)
   3. Uporabne povezave (študij, zaposlitev)
   4. Na spletnih straneh visokošolskih prijavnih služb (https://www.um.si/vpis/Strani/default.aspxhttps://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/obvestila) in višješolske prijavne službe (http://www.vss-ce.com/vps/) je objavljeno stanje prijav in omejitve vpisa za prvi prijavni rok v tekočem študijskem letu. 
  5. Deluje preventivno, izobražuje in osvešča.

Delo šolske svetovalne službe opravlja Iva Štukelj (iva.stukelj@scrs.si, tel.: 03 818 20 75, 051 606 779).

 

DELOVNI ČAS ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 2022/23

PONEDELJEK 7.00 – 14.30
TOREK 7.00 – 14.15
SREDA 7.00 – 12.30, 13.15 – 14.15
ČETRTEK 7.00 – 12.30, 14.05 – 14.15
PETEK 7.00 – 14.15
Dostopnost