Šolsko svetovalno delo

Delo šolske svetovalne službe opravljata
Anja Banković (anja.bankovic@scrs.si, tel.: 03 818 20 75) in
Kaja Sevčnikar (kaja.sevcnikar@scrs.si, tel.: 03 818 20 20). 

 

Svetovalna služba deluje z namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli čim uspešnejši pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja prek svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela šole s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

 

Šolska svetovalna služba tako opravlja naslednje naloge:

Kaja Sevčnikar:

  • Vpis dijakov v programa gimnazije in tehnik optik.
  • Vpis dijakov v dijaški dom in pomoč pri urejanju subvencije.
  • Svetovalno delo z dijaki 3. in 4. letnikov.
  • Področje posebnih potreb.
  • Poklicna orientacija.

 

Anja Banković:

  • Vpis dijakov v programe športni oddelek gimnazije, tehnik steklarstva in steklar (vajenec).
  • Svetovalno delo z dijaki 1. in 2. letnikov.
  • Priprava osebnih izobraževalnih načrtov (OIN).
  • Priznavanje izobraževanja.
  • Poklicna orientacija.

 

 

 

DELOVNI ČAS ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 2023/24

 

  Anja Banković Kaja Sevčnikar
PONEDELJEK 7.00 – 8.45
9.30 – 10.00
10.50 – 14.00
6.45 – 14.45
TOREK 7.00 – 7.55
8.40 – 14.00
6.45 – 9.00
12.45- 15.00
SREDA 7.00 – 8.45
9.30 – 14.00
6.45 – 14.45
ČETRTEK 7.00 – 13.20
14.05 – 14.15
13.29 – 14.44
PETEK 7.00 – 10.00
11.35 – 13.20
14.05 – 14.15
6.45 – 13.30
Dostopnost