Nadaljevanje šolanja – strokovni programi

Možnosti nadaljevanja šolanja – TEHNIK OPTIK, TEHNIK STEKLARSTVA:

 

a) VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Razpis za vpis, prijava:  http://portal.evs.gov.si/

  1. stopnja: VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI – 3 do 4 leta

Nekateri univerzitetni programi in enoviti magistrski študiji: vpis je možen z dodatno opravljenim predmetom splošne mature (določeno v razpisu za vpis) ali opravljenim maturitetnim tečajem. (povezava na razpis za maturitetni tečaj: http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/)

  1. stopnja: STROKOVNI MAGISTERIJ – 1 do 2 leti
  2. stopnja: DOKTORAT – 3 leta

 

b) VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (2 leti) – razpis za vpis, prijava: http://www.vss-ce.com/VPS/

 

Možnosti visokošolskega študija po končanem šolanju v programu tehnik optik in tehnik steklarstva

 

Dostopnost