Študij – povezave

Spletni naslovi, kjer najdete informacije o študiju in zaposlitvi:

 

Razpis za vpis v visokošolske programe: http://portal.evs.gov.si/

Razpis za vpis v višješolske programe: http://www.vss-ce.com/VPS/

Izbira poklica, veščine iskanja zaposlitve, trg dela: https://esvetovanje.ess.gov.si/

Opisi poklicev: https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev

Vprašalnik Kam in kako (geslo prejmete v šolski svetovalni službi): https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako

CIPS – Center za informiranje in poklicno svetovanje: https://www.ess.gov.si/ncips

Seznam, opisi fakultet: https://www.dijaskisvet.si/studentski-podiplomski/organizacije/

Omejitve, izračun točk: http://studentski.net/studij/dodiplomski-studijski-programi.html

 

Visokošolske prijavne službe:

Maribor: https://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx

Primorska: https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up

 

Univerze:

Univerza v Ljubljani: https://www.uni-lj.si/studij/

Univerza v Mariboru: https://www.um.si/studij/splosno-o-studiju/Strani/default.aspx

Univerza na Primorskem: https://www.upr.si/sl/

Univerza v Novi Gorici: http://www.ung.si/sl/studij/

Univerza v Novem mestu: https://uni-nm.si/sl/vpis/

 

Študenti s posebnimi potrebami, invalidi: http://www.dsis-drustvo.si/status-studenta-s-posebnimi-potrebami-invalida.html

 

Štipendije: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

Zoisove, tujina, deficitarni poklici …: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

Državne: http://csd-slovenija.org/sl/center/center-za-socialno-delo/see.page/drzavne-stipendije

 

Izobraževanje v tujini: 

http://ec.europa.eu/ploteus/home_sl.htm

http://www.svetovalnica.com/studij-v-tujini/redni-studij-v-tujini

https://kc.uni-lj.si/domov.html

 

Evropski življenjepis: http://www.europass.si/

 

O študentskem življenju: http://www.studentska-org.si/

 

Zaposlitev, kariera:

http://www.ess.gov.si/mladi

https://kc.uni-lj.si/domov.html

http://www.mojedelo.com/delo/

 

Zaposlitev v tujini: http://www.ess.gov.si/eures

 

S Poklicnim barometrom do zanesljivejših predvidevanj na trgu dela
Poklicni barometer je raziskava, ki za naslednje leto za 177 poklicev napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Več lahko preberete na: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultati-poklicnega-barometra-2019

 

Dostopnost