Predmeti na maturi

Kandidati opravljajo splošno maturo iz petih predmetov, treh obveznih in dveh izbirnih.

 

Predmeti obveznega dela splošne mature so:

  • slovenščina,
  • matematika na osnovni ali višji ravni zahtevnosti,
  • tuji jezik 1 (angleščina ali nemščina) na osnovni ali višji ravni zahtevnosti.

 

Predmeti izbirnega dela splošne mature na naši šoli v tem šolskem letu (kandidat izbere dva predmeta) so:

  • tuji jezik 2 (nemščina ali angleščina) na osnovni ali višji ravni zahtevnosti,
  • zgodovina,
  • geografija,
  • biologija,
  • kemija,
  • fizika,
  • sociologija.