Seznanitev z rezultati

Generacija maturantov splošne mature z učiteljsko-vzgojiteljskim zborom na slavnostni podelitvi spričeval, 11. 7. 2022

Datum objave rezultatov splošne mature je določen s koledarjem splošne mature.

Kandidati, ki maturo opravljajo v spomladanskem roku, se:

  • z doseženimi točkami praktičnega dela izpita seznanijo od sredine do konca maja tekočega leta,
  • z rezultati spomladanskega roka pa od sredine julija dalje.

Rezultate mature kandidati dobijo na dan objave rezultatov pri tajniku splošne mature ali na spletnem naslovu http://matura.ric.si. Pri vstopu v spletno mesto kandidat vpiše svoji EMŠO in izpitno šifro:

  • uporabniško ime: EMŠO kandidata,
  • geslo: izpitna šifra kandidata.

Rezultati na spletu so informativnega značaja. Uradne rezultate, obvestilo in spričevalo kandidatu izroči šola, na kateri je opravljal splošno maturo.

Na Šolskem centru Rogaška Slatina kandidate, ki so pri nas opravljali maturo, njihove starše, sorodnike in prijatelje, pisno povabimo na slavnostno podelitev maturitetnih spričeval, ki je običajno na dan seznanitve z rezultati.

Dostopnost