Učbeniški sklad

Šola omogoča dijakom, da si izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Seznam učbenikov za naslednje šolsko leto določi šola, praviloma do konca marca tekočega šolskega leta. Učbenike učitelji izbirajo iz Kataloga učbenikov, ki določa, kateri učbeniki in delovni zvezki se lahko uporabljajo kot obvezni. Izposojevalnina znaša do ⅓ nabavne cene učbenika.

Skrbnica učbeniškega sklada je Zora Tabak, prof. (zora.tabak@scrs.si).

 

NAROČANJE IN PREVZEM UČBENIKOV

Bodoči dijaki prvih letnikov po pošti prejmejo naročilnice za izposojo učbenikov skupaj z informacijami za vpis, oddajo pa jih ob vpisu. Naročilnice za učbenike za 2., 3. in 4. letnik dobijo dijaki na šoli v maju in jih oddajo v juniju pred zaključkom šolskega leta (datum določimo vsako leto posebej).

Naročene učbenike dijaki prevzamejo prvi šolski dan, pri čemer mora biti do takrat poravnana celotna izposojevalnina in morebitni drugi dolgovi do učbeniškega sklada.

 

VRAČANJE UČBENIKOV

Dijaki vrnejo učbenike v knjižnico v zadnjem tednu pouka. Tiste učbenike, ki jih še potrebujejo (zaradi mature oz. drugih izpitov), lahko v dogovoru s skrbnico učbeniškega sklada začasno obdržijo.

Če dijaki učbenik izgubijo, so dolžni poravnati odškodnino (preko položnice).

 

DELOVNI ZVEZKI

Delovni zvezki niso v učbeniškem skladu in si jih dijaki ne morejo izposoditi na šoli, pač pa jih je potrebno kupiti. Strokovni aktivi učiteljev pripravijo sezname delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, o njihovi skupni nabavni ceni za posamezen letnik pa se izreče svet staršev.

 

Šola vsako leto objavi seznam učbenikov in delovnih zvezkov, ki se uporabljajo v določenem šol. letu.

 

SEZNAM GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Seznam gradiv GIMNAZIJA_2021-2022

Seznam gradiv TEHNIK OPTIK_2021-2022

Seznam gradiv TEHNIK STEKLARSTVA_2021-2022

Seznam gradiv STEKLAR_2021-2022