Učbeniški sklad

Šola omogoča dijakom, da si izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Seznam učbenikov za naslednje šolsko leto določi šola, praviloma do konca marca tekočega šolskega leta. Učbenike učitelji izbirajo iz Kataloga učbenikov, ki določa, kateri učbeniki in delovni zvezki se lahko uporabljajo kot obvezni. Izposojevalnina znaša do ⅓ nabavne cene učbenika.

Skrbnik učbeniškega sklada je Blaž Majcen (blaz.majcen@scrs.si).

 

NAROČANJE IN PREVZEM UČBENIKOV

Bodoči dijaki prvih letnikov po pošti prejmejo naročilnice za izposojo učbenikov skupaj z informacijami za vpis, oddajo pa jih ob vpisu. Naročilnice za učbenike za 2., 3. in 4. letnik dobijo dijaki na šoli v maju in jih oddajo v juniju pred zaključkom šolskega leta (datum določimo vsako leto posebej).

Naročene učbenike dijaki prevzamejo prvi šolski dan, pri čemer mora biti do takrat poravnana celotna izposojevalnina in morebitni drugi dolgovi do učbeniškega sklada.

 

VRAČANJE UČBENIKOV

Dijaki vrnejo učbenike v knjižnico v zadnjem tednu pouka. Tiste učbenike, ki jih še potrebujejo (zaradi mature oz. drugih izpitov), lahko v dogovoru s skrbnico učbeniškega sklada začasno obdržijo.

Če dijaki učbenik izgubijo, so dolžni poravnati odškodnino (preko položnice).

 

DELOVNI ZVEZKI

Delovni zvezki niso v učbeniškem skladu in si jih dijaki ne morejo izposoditi na šoli, pač pa jih je potrebno kupiti. Strokovni aktivi učiteljev pripravijo sezname delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, o njihovi skupni nabavni ceni za posamezen letnik pa se izreče svet staršev.

 

Šola vsako leto objavi seznam učbenikov in delovnih zvezkov, ki se uporabljajo v določenem šol. letu.

 

SEZNAM GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Seznam gradiva GIMNAZIJA (splošna, športna) 2023-2024

Seznam gradiva TEHNIK OPTIK 2023-2024

Seznam gradiva TEHNIK STEKLARSTVA 2023-2024

Seznam gradiva STEKLAR 2023-2024

 

Če želite gradivo za naslednje šolsko leto naročiti pri Kopiji novi, lahko to storite preko te povezave: https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=27p&pmid=2qil4gv2tzh3

Dostopnost