Vpis in sprejem v dijaški dom

Dijaki se v dijaški dom vpisujejo za eno šolsko leto na podlagi javnega razpisa.

Kdor želi bivati pri nas, izpolni prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki jo je mogoče dobiti tukaj.

Pogoji za sprejem in bivanje v domu:

  • status dijaka,
  • oddan prijavni obrazec za sprejem,
  • upoštevanje pravil domskega reda,
  • redno plačevanje oskrbnine doma.

O sprejemu kandidatov v dom odloči komisija za sprejem v dom.

Dijaški dom ŠCRS sklene s starši ali skrbniki dijaka pogodbo, ki ureja medsebojne pravice in obveznosti.

Dijaki lahko izstopijo iz doma med šolskim letom samo v soglasju s starši oziroma podpisnikom pogodbe.

Odpovedni rok za izstop iz doma je en mesec. Dijak, ki izstopa iz doma pred iztekom odpovednega roka, je dolžan plačati stroške nastanitve do konca tekočega meseca oz. kot to določa pogodba.

 

Dostopnost