Domska pravila

Domska pravila Dijaškega doma Šolskega centra Rogaška Slatina so usklajena s Pravilnikom o šolskem redu (Uradni list RS, št. 43/07) in Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 97/06).

Domska pravila podrobneje urejajo z zakonom določene pravice in dolžnosti dijakov, način uveljavljanja pravic in izpolnjevanja dolžnosti, izrekanje ukrepov za kršitve domskih pravil ter dolžnosti strokovnih delavcev in ravnateljice Šolskega centra Rogaška Slatina pri uresničevanju določb pravilnika.

Domska pravila

Dostopnost