Program gimnazije

Program splošne gimnazije uspešno izvajamo od šol. leta 2000/2001.  Program traja 4 leta in se zaključi s splošno maturo.

 

 

S svojo splošno zasnovanostjo je program primeren za vse, ki nameravajo nadaljevati študij na univerzi, imajo široke interese in se neposredno po osnovni šoli še ne morejo odločiti za ožje poklicno področje. Ponuja številne priložnosti za poglabljanje lastnih interesov, tako z izbirnimi predmeti kot z dejavnostmi pri pouku. Kakovostno predznanje iz osnovne šole in pripravljenost za sprotno učenje zagotavljata uspešnost tudi v gimnazijskem programu.

 

Predmetnik

Možnosti nadaljevanja šolanja

Uporabne povezave (študij, zaposlitev)

 

 

Med poukom in ob njem se veliko dogaja …

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Aftermovie’ maturantskega plesa 2020:

 

Predstavitev razreda na maturantskem plesu 2019: