Program gimnazije

Zakaj je gimnazija na Šolskem centru Rogaška Slatina dobra izbira?

 

Ker smo šola za znanje …

– kakovosten pouk, obogaten z aktivnimi metodami dela in s predavanji zunanjih strokovnjakov
– projektni dnevi
– obiski inštitucij, kot sta npr. Inštitut Jožefa Stefana in Slovenski gledališki inštitut
– napovedano spraševanje
– pogovorne ure za dijake (učiteljeva individualna pomoč dijaku)
– možnost sodelovanja pri pestri paleti tekmovanj znanja
– raziskovalno delo
– zanimivi izbirni predmeti (projektno delo z osnovami raziskovalnega dela, podjetnost, evropske študije …)
– francoščina kot 3. tuji jezik
– terensko delo
– naravoslovni, literarni, jezikovni tabor
– statusi (športnika, tekmovalca …)
– dijaške izmenjave
– nacionalni in mednarodni projekti

 

Ker smo šola za smeh …

– pestra ponudba izbirnih dejavnosti (šolski časopis, šolski radio, muzikal v angleškem jeziku oz. dramski krožek, pevski zbor, kulinarični, šahovski, kemijski krožek, šolska glasbena skupina …) ekskurzije doma in po tujini (Toskana, Pariz, Varšava, London, Praga, Benetke, Korzika, Irska …)
– športna tekmovanja
– športni tabor (Portorož)
– maturantska ekskurzija
– gledališke predstave, koncerti, filmski in gledališki abonma
– »krst fazanov« je prijazen sprejem novincev
– dejavnosti Dijaške skupnosti ŠCRS (pustovanje, koncert …)

 

Ker smo šola za sanje …

– pregledno in poglobljeno znanje
– razvite delovne navade
– uspešno opravljena matura
– dobra podlaga za nadaljnji študij

 

 

S svojo splošno zasnovanostjo je program primeren za vse, ki nameravajo nadaljevati študij na univerzi, imajo široke interese in se neposredno po osnovni šoli še ne morejo odločiti za ožje poklicno področje. Ponuja številne priložnosti za poglabljanje lastnih interesov, tako z izbirnimi predmeti kot z dejavnostmi pri pouku. Kakovostno predznanje iz osnovne šole in pripravljenost za sprotno učenje zagotavljata uspešnost tudi v gimnazijskem programu.

 

Predmetnik

Možnosti nadaljevanja šolanja

Uporabne povezave (študij, zaposlitev)

 

V šolskem letu 2022/23 bodo vsi dijaki 1. in 2. letnika gimnazije prejeli brezplačne učbenike in delovne zvezke.

 

 

Zvezde ŠCRS