Šolsko leto 2013/14

Pred devetošolci je velika odločitev, kako pravilno izbrati nadaljnje šolanje, zato je ŠCRS kot vsako leto do sedaj pripravil informativna dneva, kjer so bodočim dijakom predstavili izobraževalne programe: gimnazija, tehnik optik in tehnik steklarstva ter delo šole. Devetošolce so sprejeli dijaki ŠCRS, ki so jih popeljali v prostor, kjer je potekala skupna predstavitev. Bodoče dijake so seznanili z izobraževalnimi programi, bogatim izborom obšolskih dejavnosti in jih presenetili z nastopom šolskega ansambla ter z delom uprizoritve muzikala Mamma Mia. V šolske klopi sta se vrnila bivšia dijaka Rok Cajzek in Alen Crevar, ki sta zbrani množici povedala, katere so prednosti ŠCRS in zakaj sta se odločila za šolanje ravno na tej šoli, ki jima je bila dobra iztočnica za nadaljnji študij. Gre za majhno sredino, kjer se profesorji trudijo izoblikovati posameznikove osebnosti in jih spodbujajo k uspešnemu šolanju. Po skupni predstavitvi so se bodoči dijaki in starši udeležili učnih ur, kjer so se seznanili s profesorji in spoznali njihov način dela ter si ogledali dijaški dom