Šolsko leto 2014/15

Dijaki 3. A in 3. B so se 5. maja odpravili na Kras spoznavat življenje in delo Srečka Kosovela ter geografske značilnosti tega dela Slovenije.