Šolsko leto 2014/15

V torek, 27. 1. 2015, se je v knjižnici Rogaška Slatina z gosti pogovarjala dijakinja Tina Fajs. V uvodu je predstavila statistične podatke o gibanjih zaposlitve mladih na državni ravni, ki se kljub večletnim negativnim trendom v naši regiji nekoliko umirjajo. Vodja oddelka za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina, ga. Brigita Kregar Drofenik, je v pogovoru predstavila zaposlitveno politiko Občine Rogaška Slatina oziroma oblike in vrste spodbud, ki pozitivno vplivajo in prispevajo k dodatnemu potencialu zaposlitvenih možnosti zlasti mladih. Gostja, ga. Radojka Petek, je spregovorila o projektih Obrtne zbornice Šmarje pri Jelšah, ki so povezani z naslovno temo; opozorila je na deficitarne poklice in na potrebo po zmožnosti posameznika, da se znotraj dosežene poklicne kvalifikacije zna fleksibilno prilagajati spremembam oziroma potrebam na poslovnem in storitvenem trgu. Jože Smole, dijak prve generacije gimnazijcev šCRS, danes zaposlen v Steklarni Rogaška, je dijakom predstavil svojo zaposlitveno pot, ki se je začela s počitniškim delom v slatinskem hotelu, pa do dela v Združenih državah Amerike preko Steklarne Rogaška, kjer je tudi zaposlen. Posebej je izpostavil, da mladi v slovenskem izobraževalnem sistemu dobijo zelo dobra izhodišča in znanje, saj se je sam odlično znašel pri opravljanju delovnih nalog na delu v New Yorku. Okroglo mizo smo zaključili mislijo ene izmed udeleženk, da je potrebno v bodočnost vstopati s pozitivno energijo, kajti le pod tem pogojem smo zmožni najti dobre rešitve. M. L.