Šolsko leto 2014/15

V okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala smo ustvarili marsikaj. S projektom, ki naj bi dijake in učence medgeneracijsko povezoval in krepil vezi, smo pod mentorstvom profesorice Alenke Golež uprizorili kulturni program na temo Prešernovega dne. Šolski center Rogaška Slatina je sodeloval z učenci in učitelji I. osnovne šole Rogaška Slatina in III. osnovne šole Rogaška Slatina. Da bi v prireditvi dijaki, učenci in učitelji iz zgoraj omenjenih šol uživali, smo se nanjo skrbno pripravljali. Že od začetka januarja smo se dobivali na naši šoli ter vadili deklamiranje in igro. Na generalki smo celotno prireditev izpeljali brez zapletov in bili pripravljeni na nastop. 9. februarja smo imeli dva nastopa – najprej enega za našo šolo in III. osnovno šolo Rogaška Slatina, potem smo ga ponovili še za I. osnovno šolo Rogaška Slatina. S sceno in dijaki smo uprizorili uro slovenščine, ki smo jo popestrili s različnimi točkami. Tako so se učenci šolski uri o Francetu Prešernu lahko posvetili na malo drugačen način. Poslušali so recitacije ob spremljavi klavirja ali zvoka vlaka v daljavi. Prisluhnili so zvokom citer in flavt. Tudi dobro odpetih pesmi in hip-hop plesa ni manjkalo. Vse točke smo med seboj povezali. Tako smo ugotovili, da kultura ni nujno samo klasična glasba ter opera ali gledališče, pač pa smo kultura mi vsi, ki nekaj ustvarjamo, doživljamo, občutimo ter delimo, ob tem pa seveda uživamo. Ela Tišma, 2. b