Šolsko leto 2021/22

Maturanti, ki so za enega od predmetov na splošni maturi izbrali zgodovino, so del svojih obveznosti opravili z ekskurzijo v Ljubljano.