Šolsko leto 2021/22

Šolski center Rogaška Slatina je v sodelovanju s Steklarno Rogaška organiziral mednarodno strokovno srečanje za osnovnošolske svetovalne delavce z naslovom »Oblikujem steklo, kreiram svojo prihodnost«.