Šolsko leto 2021/22

Dijaki obeh steklarskih programov so obiskali Muzej bančništva Slovenije Bankarium in ljubljanski grad.