Šolsko leto 2021/22

Dijaki 3. letnika gimnazije in strokovnih programov so prisluhnili predavanju o varni vožnji.