Šolsko leto 2021/22

Maturanti, ki so za enega od izbirnih predmetov na maturi izbrali geografijo, so se odpravili na terenske vaje v okolico Kopra.