Šolsko leto 2021/22

Dijaki 2. d so v okviru spoznavanja svojega poklica obiskali podjetje Reflex v Gornji Radgoni.