Šolsko leto 2015/16

Dijaki 1. A in 1. B so v okviru umetnostno - ustvarjalnega tabora spoznavali mesto Ptuj.