Šolsko leto 2015/16

Dijaki 3. letnika gimnazije so v okviru medpredmetne ekskurzije obiskali Kras. Spoznavali so geografske značilnosti pokrajine ter življenje in delo Srečka Kosovela.