Šolsko leto 2015/16

Dijaki 3. c so na ekskurziji v Celje spoznali zgodovino celjskega gradu in njegovih prebivalcev ter različne skrivnosti gledališča.