Šolsko leto 2015/16

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo s projektom Prijateljfest dveh mest, v okviru katerega se dijaki 3. letnika gimnazije naše šole družijo s svojimi vrstniki iz Pregrade. Več o obisku dijakov iz Pregrade pri nas lahko preberete v prispevku na spletni strani šole.