Šolsko leto 2017/18

Dijaki 1. letnika gimnazije so se 4. in 5. maja odpravili po poteh grofov Celjskih na grad Žovnek in v Celje ter raziskovali srednji vek na Kozjanskem.