Šolsko leto 2017/18

V šolsko leto 2017/18 je v 1. letnik na naši šoli vstopilo 84 dijakov. Želimo jim dobro počutje na šoli in uspešno šolanje!