Šolsko leto 2017/18

V petek, 10. novembra, so se štiri dijakinje odpravile na poskusno bronasto odpravo v sklopu programa MEPI.